Jinyoung Jo photo

Jinyoung Jo

( She/Her/Hers )
Linguistics Faculty
Email: jinyoungjo@sfsu.edu